Shekhrahmat J.H.S. Rani Ki Sarai

 Shekhrahmat J.H.S. Rani Ki Sarai

Upper Primary

Medium Hindi

Pin Code 276001

Address   Sethwal, Rani Ki Sarai, Azamgarh, Uttar Pradesh

Dise Code 09611902412

Management Pvt. Unaided

Establishment Year 2004

School Type Co-educational

:

:

 

Access Map

Advertise With Us Call: 9782430292

NEAR BY SCHOOLS

H.P.P.M.K.A.Nijamabad

Dodopur, Rani Ki Sarai, Azamgarh

Primary

S.D.H.S. School

Sethwal, Rani Ki Sarai, Azamgarh

Primary Upper Primary Secondary Higher Secondary

P.S. Amaha Mafi

Baragawn, Rani Ki Sarai, Azamgarh

Primary

S.S.V.M.Nijamabad

Dodopur, Rani Ki Sarai, Azamgarh

Primary

P.M.V. Tengarpur

Lachhirampur, Rani Ki Sarai, Azamgarh

Primary Upper Primary