Ashram Shala Sherankhel (Rajur)

 Ashram Shala Sherankhel (Rajur)

Primary Upper Primary

Medium Marathi

Pin Code 422604

Address   Rajur, Akole, Ahmadnagar, Maharashtra

Dise Code 27260114012

Management Pvt. Aided

Establishment Year 2003

School Type Co-educational

Head Of School Shinde M N

:

:

 

Access Map

Advertise With Us

NEAR BY SCHOOLS

Z.P.P.School Khirvire

Khirvire, Akole, Ahmadnagar

Primary

Z.P.P.School Manyale

Lahit Kh., Akole, Ahmadnagar

Primary Upper Primary

Pravara M.V.Indori

Rumbhodi, Akole, Ahmadnagar

Upper Primary Secondary

New Mv Guhire

Katalapur, Akole, Ahmadnagar

Secondary

Sant N.V.S. Shilawandi

Vihir, Akole, Ahmadnagar

Secondary

RECENTLY VIEWED