Zphs V.Kota(Girls)

 Zphs V.Kota(Girls)

Upper Primary Secondary

State Board

Medium Telugu English

Pin Code 517424

Address   Zphsv.Kota(Boys), Venkatagirikota, V.Kota, Chittoor, Andhra Pradesh

Dise Code 28236202018

Management Local body

Establishment Year 2004

School Type Girls

:

:

 

Access Map

Advertise With Us

NEAR BY SCHOOLS

Mpps Thimmarajapuram

Zphs, Mudaramdoddi, V.Kota, Chittoor

Primary

Mpps Eguva Gandharamakula Palle

Zphs, Kongatam(Tel), V.Kota, Chittoor

Primary

Mpps Doddipalle

Zphs, Kahjeepet(U), V.Kota, Chittoor

Primary

Zphs Gonumakulapalle

Zphs, Gonumakulapalle, V.Kota, Chittoor

Upper Primary Secondary

Mpps Bella Kunta

Zphs, Ogu, V.Kota, Chittoor

Primary

RECENTLY VIEWED