Zphs V.Kota(Girls)

 Zphs V.Kota(Girls)

Upper Primary Secondary

State Board

Medium Telugu English

Pin Code 517424

Address   Zphsv.Kota(Boys), Venkatagirikota, V.Kota, Chittoor, Andhra Pradesh

Dise Code 28236202018

Management Local body

Establishment Year 2004

School Type Girls

:

:

 

Access Map

Advertise With Us Call: 9782430292

NEAR BY SCHOOLS

Mpps Yernapalle

Zphs Pamugani Palli, V.Kota, Chittoor

Primary

Siddartha Junior College , V. Kota

Mppes, V.Kota, V.Kota, Chittoor

Higher Secondary

Zphs V.Kota(Boys)

Zphsv.Kota(Boys), V.Kota, Chittoor

Upper Primary Secondary

Zphs V.Kota(Girls)

Zphsv.Kota(Boys), V.Kota, Chittoor

Upper Primary Secondary

Infant Jesus Em Primary School, Jeedigutla

Zphs, Kongatam(Tel), V.Kota, Chittoor

Primary